Hỗ Trợ
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Máy Chủ Lenovo-IBM | Server Lenovo-IBM | Giải Pháp Máy Chủ Lenovo-IBM- Máy chủ Lenovo/IBM System đã chính thức chuyển sang thương hiệu Máy chủ (Server) ThinkSystem nhưng về bản chất cấu thành phần cứng không thay đổi. Máy chủ ThinkSystem đáp ứng đa dạng về sản phẩm cho doanh nghiệp cũng như các trung tâm dữ liệu lớn tại Việt Nam và nước ngoài, Server ThinkSystem giúp giảm thiểu chi phí đầu tư nhưng mang lại hiệu quả kinh doanh tức thì.

- Model Máy chủ ThinkSystem gồm 2 chuẩn cơ bản là chuẩn Rackmount và chuẩn Tower:

- Chuẩn Rackmount có Server ThinkSystem 1U, 2U và 4U như: Lenovo - Thinksystem SR530 Rack 1U, Lenovo - Thinksystem SR550 Rack 2U, Lenovo - Thinksystem SR950 Rack 4U....


- Chuẩn Tower có Server như: Lenovo - Thinksystem ST550 Tower

Sản phẩm Khuyến Mãi

Sản phẩm KM

Tin tức nổi bật

Bản đồ

Đối tác