Hỗ Trợ
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

máy chủ leadtek rack 2U Winfast AI Server

- Máy chủ WinFast của Leadtek Rack 2U được thiết kế để gắn rất nhiều GPU cao cấp của NVIDIA, được NVIDIA chứng nhận là có khả năng làm việc những tác vụ chuyên biệt nặng nhọc như AI/Deep Learning GPU, 3D CAD, Render,...

Sản phẩm Khuyến Mãi

Sản phẩm KM

Tin tức nổi bật

Bản đồ

Đối tác