Hỗ Trợ
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Switch KVM - Thiết Bị Kết Nối Nhiều Máy Chủ Ra 1 Màn Hình

KVM Switch (viết tắt của Keyboard, Video, Mouse) là thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột máy tính & màn hình của nhiều máy chủ khác nhau vào 01 màn hình, bàn phím và chuột, giúp người quản trị hệ thống có thể truy cập và điều khiển nhiều máy tính hoặc máy chủ một cách dễ dàng và thuận lợi. KVM Switch cung cấp cho người quản trị hệ thống khả năng quản lý tập trung hàng trăm máy tính phân tán, giúp làm giảm đáng kể chi phí cho thiết bị, không gian và thời gian quản lý hệ thống.

Sản phẩm Khuyến Mãi

Sản phẩm KM

Tin tức nổi bật

Bản đồ

Đối tác