Hỗ Trợ
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Máy Chủ FuJitsu - Server FuJitsu - Fujitsu System - Hệ Thống Fujitsu


  Fujitsu Corporation chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ để đi vào trung tâm của​ công nghệ kỹ thuật số. CNTT hiện đại là cốt lõi của kinh doanh ngày nay, giúp tạo ra giá trị và trải nghiệm mới trong một thế giới nơi hầu hết mọi người và mọi thứ tạo ra và chia sẻ dữ liệu. Các hệ thống máy chủ của FujITSU được hỗ trợ bởi công nghệ Intel® Xeon® mới nhất cung cấp tất cả các thành phần chính để tăng tốc đổi mới và mang lại lợi thế cạnh tranh thông qua chất lượng được chứng minh trong kinh doanh, hiệu quả tối ưu và linh hoạt hơn cho hoạt động hàng ngày của bạn.

Sản phẩm Khuyến Mãi

Sản phẩm KM

Tin tức nổi bật

Bản đồ

Đối tác